Sakarya Medya :: Sakarya Haber :: Sakarya Portal ::

BELEDİYELERİN KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BELEDİYELERİN KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BELEDİYELERİN KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kurban bayramına iki haftadan az bir süre kaldı.Halkımızda ve de hayvancılık sektöründe hummalı bir çalışma devam ediyor.Bir yandan üreticiler kurbanlık hayvanları pazarlıyor.Bir yandan kurban kesimcileri gerekli hazırlık ve de planlarını yapıyorlar.Bir yandan kamu bir yandan belediyeler tüm hazırlıkları yapmak için son sürat çalışmalar devam ediyorlar.Bugünkü yazımızda belediyelerin kurban bayramında öncesi ve de kurban sonrası yapması gereken görevlerden bahsedeceğiz. 2018 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 19 Haziran 2018 Resmi gazete sayı :30453 Belediyelerin yükümlülükleri MADDE 17 – (1) Bayram öncesi ve bayram süresince belediyeler, kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak yerlerde 15 inci maddede belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ile denetim esaslarına ilişkin hazırlanan 14 üncü maddede belirtilen yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutarlar. Bayram süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı arttırılır. Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler MADDE 14 – (1) Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler tarafından ilgili karar, yönetmelik, tebliğ, kurul kararları ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, 15 inci maddede belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunulur ve uygulanır. (2) Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için yakalama ekipleri oluşturulur Satış yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması belediyelerce her gün yapılır. (9) Belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur. (10) Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır. (11) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner bulundurur. (12) Belediyeler atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf alanına ulaştırır. (13) Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için kantar bulundurur. (14) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur. (15) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür veya uygun bir yerde yakılarak imha edilir. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.Belediyelerimiz yukarıda paylaştığım eylemleri yaparken biz vatandaş olarak belediye görevlilerine yardımcı olmalıyız. Halkımızın güzel,mutlu,huzurlu bir bayram geçirmesi dilerim. Mustafa YILDIZ Veteriner HEKİM
30 Temmuz 2019 Salı 00:19

http://www.sakaryamedya.com/haber/belediyelerin-kurban-bayrami-ile-ilgili-yukumlulukleri--47268.html