Sakarya Medya :: Sakarya Haber :: Sakarya Portal ::

AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI TABGİS'TE MASAYA YATIRILDI

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Akaryakıt ve petrol ürünleri ile iştigal eden 20.Meslek Komitesi, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'nı ziyaret ederek sektörel sıkıntılarını dile getirdiler.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI TABGİS'TE MASAYA YATIRILDI Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Akaryakıt ve petrol ürünleri ile iştigal eden 20.Meslek Komitesi, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'nı ziyaret ederek sektörel sıkıntılarını dile getirdiler. İstanbul'da gerçekleştirilen ziyarete SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nadir Öztürk, 20. Meslek Komitesinden Meclis Üyeleri; Ali İhsan Bakım, Serkan Özçiftçi,  ve Besim Kıratlı, Komite Üyeleri; Haluk Yıldız, Cemalettin Çatalbaş, ile SATSO Genel Sekreteri Uğur Tın iştirak etti. Söz konusu ziyarette komite üyeleri sektörün sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundular. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından Komite adına değerlendirmelerde bulunan Meclis Üyesi Ali İhsan Bakım şunları dile getirdi: "Ülkemizde vergi gelirlerinin önemli bir bölümünün toplandığı sektörlerinde başında gelen akaryakıt sektörünün birçok sorunu bulunmakla birlikte özellikle yeni çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde petrol istasyonlarında iş güvenliği uzmanı ve iş güvenliği hekimi çalıştırma zorunluluğu bayileri maddi gider kalemi açısından oldukça mağdur etmektedir. Kanun çıkmadan önceki süreçte akaryakıt istasyonlarında LPG Sorumlu Müdür çalıştırılırken kanunun çıkarılması ve uygulanması ile birlikte söz konusu LPG Sorumlu Müdür sıfatı ile personel istihdamı sektöre ekstra maddi yük getirmiş oldu. Çünkü Kanun çerçevesinde çalıştırılan iş güvenliği uzmanı ve LPG Sorumlu Müdür iş tanımı olarak aynı içeriğe sahip. Bu bağlamda iki aynı içerikte iş kolu için farklı ücretlerin ödenmesi sektör açısından gereksiz görülmektedir. SATSO 20. Meslek Komitesi olarak ilimizde ve ülkemizde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarının diğer sorunları bir tarafa aciliyetle çözülmesi gereken bu önemli konuyu görüşmek ve çözümüne yönelik çalışmaların başlatılmasını talep etmek için Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar'ı ziyaret ettik. Ziyaretimiz neticesinde TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, konunun tüm ülke genelindeki bayileri aynı derecede mağdur ettiği ve EPDK ile diğer ilgili kurumlarla konunun görüşüldüğünü dile getirdi. Ferruh Temel Zülfikar; daha çok LPG sorumlu müdür uygulamasının kaldırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu, LPG istasyonlarının ana dağıtım şirketleri tarafından periyodik olarak kontrol edildiğini ve bu nedenle sorumlu müdür uygulamasının kaldırılarak buradaki kontrolün ana dağıtım şirketlerine bırakılmasının doğru olacağını düşündüklerini söyledi. TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, söz konusu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve bu tür sektör toplantılarının tüm illerde sivil toplum örgütleri öncülüğünde yapılarak sorunların gündemde kalmasının önem teşkil ettiğini ve etkili çözümlerin bu tür dayanışmalarla sağlanabileceğini ifade etti. Komite Üyeleri, TABGİS öncülüğünde akaryakıt bayilerinin bu sorununu çözmek için tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini dile getirdiler.
29 Eylül 2013 Pazar 17:28

http://www.sakaryamedya.com/haber/akaryakit-sektorunun-sorunlari-tabgiste-masaya-yatirildi-27565.html